ALF Offshore nytt landsdekkende lag
Skrevet av: GW, publisert 22.06.2014

Endelig har ALF Offshore blitt et eget lag. Vi har slitt i mange år for å få dette til på grunn av NHFs lover og regler. Nå er det imidlertid en realitet.

ALF Offshore var opprinnelig en gruppe under ALF Oslo. Vi delte kontor og arbeidet ganske godt sammen. Etter en stund ble det besluttet at offshoregruppen skulle inn i de vanlige lokallagene, men vi beholdt betegnelsen offshoremedlemmer.

Nå har man endret lovene slik at ALF Offshore kan være et landsdekkende lokallag underlagt en NHF region. Vi har snakket med NHF Oslo og de tok ALF Offshore imot med åpne armer.

Offshore medlemmene vil etter hvert få et brev om hovedmedlemsskap i ALF Offshore og sidemedlem i det vanlige lokallaget.

<< Gå tilbake