Er din BHT registrert hos Norsk Pasientskadeerstatning?
Skrevet av: , publisert 13.05.2009

Stortinget har bestemt at pasientskader som skjer i privat helsetjeneste også skal omfattes av den erstatningsordningen Norsk pasientskadeerstatning forvalter. Privat helsepersonell får melde- og tilskuddsplikt til NPE, med frist 1. juni 2009

Elektronisk innmelding her

<< Gå tilbake