Kjemper for arbeidsmiljøskadde - tildelt ærespris
Skrevet av: Jan Arne Dammen, publisert 28.04.2009

Arbeidsmiljøskaddes Landsforening A.L.F. har avholt sitt årsmøte og foreningens ærespris for 2009 ble tildelt Oddvar Petersen fra Oslo. Prisen ble overrakt av leder i A.L.F, Lars Kristian Hille.

Oddvar Petersen tildeles æresprisen for fremragende og dyptgående arbeid for arbeidsmiljøskadde. I forbindelse med avdekking av farer og problemer når det gjelder eksponering for helsefarlige og sykdomsfremkallende produkter har han stått i front.
Likeså har han gjennom sitt arbeid påvist direkte feil og store mangler innen både offentlig tilsyn og helsevesen.

Syndrom vil ha mer stoff om tildelingen av årets hederpris

<p><font size="2"></font></p>
<< Gå tilbake