Forslag til nye og endrede administrative normer for forurensning i arbeidsatmosfære
Skrevet av: , publisert 17.07.2009

Direktoratet for arbeidstilsynet har lagt ut forslag til nye og endrede administrative normer for 10 stoffer på høring. Dette er en del av en ordinær revisjonsprosess som er planlagt ferdigstilt i 2010. Høringsfristen er 15. januar 2010

Artikkelen leses på arbeidtilsynet.no

<< Gå tilbake