Ny faktaside om inneklima
Skrevet av: , publisert 02.06.2011

Arbeidstilsynet har laget en faktaside om inneklima. Det er holdepunkter for at dårlig inneklima på arbeidsplassen gir nedsatt funksjon og produktivitet, derfor kan det lønne seg å investere i et godt klima.

Dårlig inneklima kan gi helseplager som luftveisplager, slimhinneirritasjon, hudplager og hodepine, tretthet eller uopplagthet.
Arbeidsgiver skal sikre et fullt forsvarlig inneklima på arbeidsplassen. Dette betyr som hovedregel at det må etableres tilfredsstillende ventilasjon, basert på normene i veiledningen Klima og luftkvalitet på arbeidsplassen. Normalt er det bare mekanisk ventilasjon som vil kunne gi et tilfredsstillende inneklima. Dersom arbeidsgiver leier lokaler vil også utleier være ansvarlig for at lokalene har et tilfredsstillende inneklima.

faktasiden finner du her

<< Gå tilbake