150 000 kjemiske stoffer preregistrert
Skrevet av: Bent Bentsen, publisert 09.02.2009

65 000 europeiske virksomheter preregistrerte hele 150 000 kjemiske stoffer til det europeiske kjemikaliebyrået (ECHA) innen fristen 1. desember 2008. Av disse ble 7 540 preregistreringer utført av i alt 393 forskjellige norske virksomheter.

lenker til det europeiske kjemikaliebyrået finner du her

<< Gå tilbake