Ny faktaside om nanomaterialer.
Skrevet av: , publisert 09.12.2010

Arbeidstilsynet har laget en ny faktaside om nanoteknologi og risikovurdering og vernetiltak ved bruk av nanomaterialer.

Stadig flere kommer i kontakt med nanomaterialer eller produkter som inneholder slike materialer. Dyreforsøk antyder at eksponering for nanopartikler kan gi en rekke negative helseeffekter.

Arbeidsgivere har plikt til å sikre arbeidstakerne mot å bli påført helseskade ved fremstilling og arbeid med produkter som inneholder nanomaterialer og nanopartikler. Arbeidsgivere må derfor gjennomføre grundig risikovurdering, og iverksette vernetiltak som sikrer at arbeidstakerne ikke blir direkte eksponert for nanomaterialer.

Nanomaterialer er omfattet av EUs kjemikaliedirektiv REACH.

Arbeidstilsynets Faktaside

 

<< Gå tilbake