HØRING – FORSLAG TIL NY ARBEIDSSKADEFORSIKRING – ORGANISERING OG YRKESSYKDOMMER – FELLESUTTALELSE OM DE FORESLÅTTE ÅRSAKS- OG BEVISREGLER
Skrevet av: , publisert 12.03.2009

Følgende høringsinstanser  har gått sammen om å avgi en felles høringsutalelse til ny arbeidsskadeforsikring - organisering og yrkessykdomer - årsaks og bevisregeler.                

- Arbeidsmiljøskaddes landsforening - Norges Handikapforbund
- Hørselshemmes Landsforbund - Landsforeningen for trafikkskadde
- Fagforeningen Lederne - Fagforeningen SAFE - Befalets Fellesorganisasjon

<p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p>
<< Gå tilbake