Økt dødelighet hos asfaltarbeidere grunnet lungelidelser
Skrevet av: Sture Bye, publisert 19.01.2009

Asfaltarbeid forbindes med helserisikoer grunnet ulike eksponeringer som støv, oljetåke, PAH (polysykliske aromatiske hydrokarboner) og nitrogendioksider. Flere studier har rapportert om økt dødelighet hos asfaltarbeidere grunnet luftveislidelser som kronisk obstruktiv lungeskade (KOLS).

les hele artikkelen på stami.no

<< Gå tilbake