Organofosfater har blitt påvist i arbeidsluften til ansatte i luftfartsindustrien
Skrevet av: , publisert 06.05.2011

Organofosfater har blitt påvist i arbeidsluften til ansatte i luftfartsindustrien på et utvalg av flymodeller. I denne studien utført ved Statens arbeidsmiljøinstitutt, viste målinger gjort ved generelle arbeidsoperasjoner i luftfartsindustrien, utført av teknikere og stuere, lave nivåer av Organofosfater i luft for de fleste undersøkte arbeidsoppgavene. Samtidig var noen arbeidsoperasjoner forbundet med mulighet for høyere nivåer av organofosfater.

Les artikkelen på stami.no

<< Gå tilbake