Ny veileder: Bedre tilrettelegging på arbeidsplassen
Skrevet av: , publisert 23.04.2009
Arbeidstilsynet, NAV og Petroleumstilsynet har i fellesskap utarbeidet en ny veileder om arbeidsgivers ansvar for å tilrettelegge arbeidet for de ansatte og for oppfølging av medarbeidere med helseplager.

Som arbeidsgiver har du ansvar for å tilrettelegge arbeidet og for å forebygge og følge opp sykefravær. Den nye veilederen Forebygging og oppfølging - to sider av samme sak beskriver arbeidsgivers ansvar for tilrettelegging og sykefraværsoppfølging, arbeidstakers medvirkningsansvar og aktivitetsplikt, samt myndighetenes rolle.

Veileder lastet ned her PDF

<< Gå tilbake