Bruk av advokat
Skrevet av: GW, publisert 07.02.2014

Arbeidsmiljøskaddes Landsforening
samarbeider med noen advokater som har erstatningsrett som fagfelt. Det er mange advokater som også arbeider med erstatningsrett, men de vi har samarbeid med arbeider i hovedsak med erstatningsrett og har god kunnskap om de sakene de arbeider med.

Før du kontakter advokat bør du snakke med vår veiledningsgruppe/likemannsutvalg. Dette fordi de kan gi deg gode råd før møtet med advokaten og i prosessen videre.

Hold orden i papirene
Advokater er som folk flest, de tar seg betalt pr time. Det er derfor viktig at du bidrar til at advokaten bruker minst mulig tid på å sortere dine papirer. Hold derfor god orden i papirene dine og hvis det er et dokument noen må ha skal du vite hvor i permen din dette befinner seg slik at du kan levere/sende dette omgående.

Bruk av e-post
Vær skeptisk til bruk av e-post. Dette fordi en e-post er som et åpent postkort som hvem som helst kan lese. Hvis ditt navn, adresse og person nummer er på et dokument bør dette ikke sendes pr e-post, men med vanlig post. Hvis du må sende noe med e-post kan du ta en kopi og fjerne person nummeret ditt med for eksempel svart tusj.

Advokaten
Vil som regel først sjekke om du faktisk har en sak. Hvis advokaten mener at du ikke har en sak ligger det som regel store utfordringer og ikke minst kostnader for deg som sannsynligvis fører til avslag.
Hvis advokaten mener at du har en sak vil vedkommende informere deg om dette. Vær klar over at saksgangen kan ta lang tid og advokaten har mange klienter så det er ikke sikkert at advokaten informerer deg hele tiden.

Saksgangen
Som regel tar sakene lang tid. Motparten forsøker hele tiden å trenere sakene og på denne måten er det en utmattelsesprosess. Da er det godt å ha kontakt med lokallaget og en likemann som har gjennomgått dette før.
Sakene kan ta opp mot flere år og man må kanskje i gjennom flere retts innstanser før saken blir avgjort.

Forhandlinger
I prosessen skal man forhandle om erstatningsbeløp. Noen av våre medlemmer har hatt sjokk opplevelser i forhandlingene.

Vi forklarer derfor dette enkelt:
Det er sikkert mange forskjellige måter å gjøre dette på og vi nevner en vanlig måte og forhandle på.
Man møtes rundt et bord med motparten. Man blir kanskje ikke enige. Deretter skilles man i hvert sitt rom, det vil si at motparten kan diskutere tilbudene uten at dere hører på og dere kan diskutere motpartens tilbud. En nøytral rettsbetjent formidler tilbudene mellom partene.          
(Noen oppfatter dette som en ren auksjon)

Det er viktig at man holder hodet kaldt, har is i magen og konfererer med advokaten under dette møtet.
Når man er enige samles partene igjen og undertegner en avtale.

Da er saken vanligvis avsluttet.

<< Gå tilbake