Forsinkede symptomer på hypoksisk hjerneskade etter forbigående bedring.
Skrevet av: Oddvar Petersen, publisert 19.01.2009

En verftsarbeider sveiset et rør, med argon som dekkgass. Da han etter en pause skulle kontrollere sveisen, besvimte han inne i røret. Han ble reddet ut etter 15 - 20 minutter, og kom til bevissthet etter noen timer. Etter to dager ble han utskrevet fra sykehuset som frisk. Etter en uke ble han gjeninnlagt, med forvirring, sviktende hukommelse, afasi, apraksi og urinkontinens.

<p><font size="2">Det er velkjent at hypoksi (oksygenmangel) kan gi skader i sentralnervesystemet, med b&aring;de intellektuelle, psykiatriske og motoriske symptomer opptil 6 -7 uker etter at pasienten tilsynelatende er blitt frisk. Argon er en uvanlig &aring;rsak til hypoksiskaden. Det er en edelgass og f&oslash;lgelig ikke giftig, slik at virkningsmekanismen er fortrenging av oksygen. Argon er tyngre enn luft og kan derfor ha samlet seg og fortrengt luften.</font></p><p><font size="2">Et halvt &aring;r etter ulykken begynte han p&aring; halv tid i en lettere jobb p&aring; sin gamle arbeidsplass. To &aring;r etter ulykken var skjelvingen i h&oslash;yre h&aring;nd mindre, men h&oslash;yre arm og fot kunne svikte litt ved tyngre arbeidsoppgaver. Han hadde problemer med arbeidstegninger og tallbehandling, og nedsatt konsentrasjon, hukommelse og initiativ. Han ble sykmeldt fordi arbeidet ble for anstrengende.</font></p><strong><p><font size="2">Prognose</font></p></strong><p><font size="2">Tilstanden kan svinge mye og kan ende d&oslash;delig hos eldre pasienter, ofte p&aring; grunn av lungeinfeksjoner. Som oftest blir pasienten p&aring; nytt gradvis bedre etter noen uker eller m&aring;neder. Prognosen er variabel og uforutsigbar. I det st&oslash;rste publiserte materialet bedret 61% av pasientene seg til nesten samme niv&aring; som f&oslash;r sykdommen, slik at de klarte sine daglige gj&oslash;rem&aring;l.</font></p><strong><p><font size="2">Oppf&oslash;lging av pasientene</font></p></strong><p><font size="2">Hvor ofte forsinkede symptomer forekommer etter hypoksi, er lite kartlagt. Ved CO-forgiftning er det oppgitt tall fra under 1% til over 30%.</font></p><p><font size="2">Ikke minst av hensyn til risikoen for forsinkede hjerneskader er det viktig at pasienter som blir innlagt p&aring; sykehus p&aring; grunn av forgiftninger eller andre &aring;rsaker til hypoksi, blir fulgt opp etter utskrivningen.</font></p><p><font size="2">Artikkelforfattere: </font></p><p><font size="2">Bj&oslash;rn Tvedt, Jan Magne Krogstad, Jan Berstad, Stein Roals&oslash;</font></p><p><font size="2">Forkortet versjon av orginalartikkel.</font></p><p><font size="2">Kilde: Tidsskrift for Den Norske L&aelig;geforening</font></p>
<< Gå tilbake