Foreslår europeisk godkjenningsordning for helseskadelige kjemikalier
Skrevet av: Bent Bentsen, publisert 19.02.2009

EUs kjemikaliebyrå (ECHA) foreslår at sju svært helse- og miljøskadelige stoff skal underlegges godkjenningsordningen i det europeiske kjemikalieregelverket, REACH. Høringsfristen til ECHA er 14. april 2009.

De sju stoffene som foreslås underlagt godkjenningsordningen ser du på arbeidstilsynet.no

<< Gå tilbake