Viktige REACH-frister nærmer seg
Skrevet av: , publisert 13.11.2012

Alle norske virksomheter som omsetter og bruker kjemikalier omfattes av kravene i kjemikalieregelverket REACH. Flere viktige frister for å registrere og søke om godkjenning av kjemiske stoffer er nå like rundt hjørnet.

les artikkelen på klif.no

<< Gå tilbake