Sopp, bakterier og endotoksiner på jobb
Skrevet av: , publisert 07.12.2010

Arbeidstagere i kornsiloer og på kraftfôrmøller blir utsatt for sopp, bakterier og endotoksiner på jobb. Gjennomsnittlig soppeksponering i kornsilo lå på et potensielt helsefarlig nivå, mens endotoksin- eksponeringen var langt over grensen for det som ansees helsemessig forsvarlig på alle arbeidsplasser.

les artikkelen på stami.no

<< Gå tilbake