Norsk aluminiumindustri og hallastma
Skrevet av: , publisert 19.06.2009

Astma er ei kjent luftvegsliding i mange yrke, mellom anna for bakarar, sveisarar, billakkerarar, frisørar og tilsette i aluminiumindustrien. Frå aluminiumindustrien har luftvegslidingar som asbestose, pleuraplaque, KOLS og yrkesastma blitt rapportert til norske styresmakter. I dei seinare åra har talet på mistanke om nye tilfelle av astma minka til om lag 10 nye tilfelle i året

Rapporten leses på stami.no

<< Gå tilbake