Gravid i arbeid på laboratoriet - utgjør kjemisk arbeidsmiljø en risiko?
Skrevet av: , publisert 25.09.2011

Laboratoriet er en arbeidsplass med potensielle arbeidsmiljøutfordringer, særlig knyttet til bruk av kjemikalier. Disse utfordringene settes ofte på spissen når den laboratorieansatte blir gravid. Hvordan kan man tilrettelegge arbeidet slik at dette blir trygt ikke bare for den gravide men også for fosteret?

les artikkelen på stami.no

<< Gå tilbake