Minneord Oddvar Petersen
Publisert: 03.07.2017

Det var med stor sorg vi mottok den triste beskjeden om at vår venn Oddvar Petersen var gått bort. Oddvar måtte gi tapt for kreften og sovnet stille inn natt til lørdag etter lang tids sykdom. Oddvar Petersen var grunnleggeren av Landsforeningen for Løsemiddelskadde, nå Arbeidsmiljøskaddes Landsforening.  Oddvar fikk tidlig kjenne på kroppen hva arbeidet med løsemidler og kjemikalier kunne gi av helseplager. «Skadeskutt» følte han seg ensom med sine plager og tenkte at det må da finnes andre med slike yrkesrettede helseplager. Som en handlingens mann tok han en telefon til NRK og ble invitert opp til NRK huset på Marienlyst. Dette var i 1986 og han fikk slippe til i radioprogrammet «Sånn er livet».


Les mer >>
A.L.F. signerer intensjonsavtale for et Nasjonalt kompetansesenter relatert til yrkessykdom/yrkesskade
Publisert: 19.12.2016

Se vedlagt innslag fra Tidens Krav.

 


Innslag i tidens krav 15.12.2016.pdf

Forsiden Tidens krav 15.12.2016.pdf

Les mer >>
Julehilsen
Publisert: 17.12.2016

Juleforberedelsene ble for noen av oss ikke slik som vi hadde tenkt.


Les mer >>
A.L.F ÅRSMØTE 2017
Publisert: 10.11.2016

A.L.F hovedstyre varsler med dette om tid og sted for landsforeningens årsmøte 2017. I tillegg opplyser vi tidsfrist for saker/forslag som ønsket behandlet i årsmøtet.

TID: 25 – 26 mars 2017

STED: Quality Airport Hotel Gardermoen

https://goo.gl/maps/NfBabBvpfbv 

 

 


Les mer >>
ORIENTERING OG JULEHILSEN FRA A.L.F HOVEDSTYRE
Publisert: 13.12.2012

 


ALF medlemsutsendelse

desember 2012.pdf

Vedlagt følger en orientering om hva som jobbes med i Hovedstyret.

Hovedstyret ønsker alle en riktig god jul og ett godt nytt år.

 


Les mer >>
Sommerhilsen fra Hovedstyret
Publisert: 21.06.2012

Sommerhilsen fra Hovedstyret.pdf

Her finner du aktuell informasjon fra Hovedstyret og en sommerhilsen til alle medlemmer og deres nærmeste og ellers til alle sympartisører.

" trykk på linken til høyre"


Les mer >>
Hovedstyret informerer
Publisert: 10.12.2011

A.L.F Hovedstyre vil med dette informere våre medlemmer om at det ikke vil bli flere utgivelser av bladet Syndrom i år. Redaktøren Jan Arne Dammen har meddelt styret at han trekker seg som redaktør. Under landsforeningens årsmøte i Bergen tidligere i år meddelte han at dersom det ikke ble mer interesse og stoff fra lokallagene og andre, så ble det ikke redaksjonelt stoff til å opprettholde en produksjon av 4 blader pr. år. Hovedstyret jobber nå med å finne en løsning på den situasjonen som har oppstått. Vi håper at vi i løpet av nyåret vil kunne meddele våre medlemmer om at en ny redaktør er på plass. Som en liten erstatning for Syndrom vil medlemmene motta informasjon fra hovedstyret via brev og landsforeningens nettsted: http://www.alfnorge.no/


Les mer >>