Svaret fra Tonje Brenna
Publisert: 29.04.2024

- Jeg er glad for å kunne fortelle at det legges opp til at et forslag om et forbedret og forenklet yrkesskaderegelverk relativt raskt vil bli sendt på alminnelig høring. A.L.F er med sine kunnskaper om arbeidsmiljø og situasjonen til de yrkesskadde, en viktig medspiller og høringsinstans. Jeg ser fram til å kunne sette meg inn i foreningens høringssvar, skriver Arbeids- og inkluderingsminister Tonje Brenna. Foto Ilja C. Hendel. Les hele brevet på neste side. 


Les mer >>
Vi etterlyser svar fra Tonje Brenna
Publisert: 10.04.2024

Styret har i dag 10.april sendt et brev til Arbeids- og inkluderingsminister Tonje Brenna.

Vi hadde et møte for snart et år siden og har ikke hørt noe eller mottatt noen informasjon i løpet av denne tiden. Da er det betimelig å etterspørre status. Brevet som er undertegnet nestleder/sekretær Dag Einar Liland kan du lese her. 

Foto av Tonje Brenna: Simen Gald / Arbeids- og inkluderingsdepartementet

 


Les mer >>
Ordførere med brev til statsråd Tonje Brenna
Publisert: 10.04.2024

Det haster med å gi oljepionerene en kompensasjonsordning!

Ni ordførere med Stavangers ordfører Sissel Knutsen Hegdal H (bildet) i spissen har sendt brev til Arbeids- og Inkluderingsdepartementet ved statsråd Tonje Brenna.

Et trygt og godt arbeidsmiljø er en grunnleggende rettighet for alle arbeidstakere i Norge i dag. Forholdene offshore er heldigvis mye bedre i dag enn da oljeeventyret i Norge startet opp på slutten av 60-tallet, der den enkelte oljepioner bidro til å skape det som er blitt en enorm rikdom for oss alle i Norge. 

Det er gått lang tid siden den såkalte «pionertiden», i enkelte tilfeller over 40 år. Det norske oljeeventyret har betydd svært mange arbeidsplasser, enorme inntekter for landet vårt, men for noen også varig sykdom, skader og lidelser. 

 

 


Les mer >>
Stavangers ordfører med klar støtte til oljepionerne
Publisert: 04.04.2024

Stavangers ordfører Sissel Knutsen Hegdal med klar støtte til oljepionerne.

Oljepionerer, deres pårørende og etterlate møtte sammen med SAFE og IE&FLT på Oljemuseet 2. april. Hensikten med møtet var å få fortgang på behandlingen av NOU 2022: 19 “Oljepionerene – en kompensasjonsordning” som Regjeringen nå har brukt nesten femten måneder på å vurdere.

Les saken i SAFE


Les mer >>
Krever fortgang i den politiske prosessen
Publisert: 04.04.2024

Krever fortgang i den politiske prosessen for økonomisk kompensasjon til oljepionerene.

-Vi jobber politisk for snarest å få på plass en kompensasjonsordning for oljepionerer som har blitt skadet av helsefarlige stoffer, sier nestleder Lill-Heidi Bakkerud i IE&FLT på et åpent møte for oljepionerer i Stavanger.

Les mer i Industri og Energi.


Les mer >>
Venter på svar fra regjeringen
Publisert: 05.03.2024

Oljepionerar jobba utan vern i giftig røyk. Mange har fått kreft, og det er anbefalt at dei får erstatning. Men regjeringa har enno ikkje bestemt seg. Arbeids- og inkluderingsminister Tonje Brenna (Ap) seier ho forstår at det er frustrerande å ikkje få svar, men meiner at ei erstatningsordning reiser prinsipielle spørsmål, skriver NRK. Les hele saken her.


Les mer >>
Vår stand på Trondheimskonferansen 2024
Publisert: 04.02.2024

Arbeidsmiljøskaddes Landsforening stilte med egen stand på Trondheimskonferansen 2024. En konferanse for fagbevegelsen, arrangert av LO i Trondheim.

Å delta med stand er et av valgene Hovedstyret har valgt for å profilere A.L.F. Det er i møter med mennesker vi kan bidra med formidling av den erfaringskunnskap vi har om yrkesskader og yrkessykdommer.

I forkant av konferansen sendte hovedstyre inn innspill til Trondheimsresolusjonen 2024.

Last det ned her

Redaksjonskomiteen avviste vårt forslag. Vi oppretthold forslaget, men dessverre fikk vi ikke flertall for dette, skriver Dag Einar Liland som var til stede i Trondheim. 


Les mer >>
Bli medlem av A.L.F.
Publisert: 15.01.2024

Bli med på laget til A.L.F. Det kan du gjøre ved å melde deg inn via vår digitale innmeldingsskjema HER

Medlemskapet koster kr 350.- 

 


Les mer >>
Innspill til Trondheimskonferansen 2024
Publisert: 16.01.2024

Arbeidsmiljøskaddes Landsforening (A.L.F.) fremmer med dette følgende forslag som tillegg til Trondheimsresolusjonen 2024:

Årlig skades flere tusen arbeidstakere i jobb, mange så alvorlig at de faller ut av arbeidslivet. Fagbevegelse skal arbeide for at det kommer på plass et yrkesskaderegelverk som er i tråd med utviklingen i samfunnet og arbeidslivet.

Et regelverk som sikre den enkelte arbeidstaker en økonomisk kompensasjon, og en uføretrygd det går an å leve av. Fagbevegelsen skal også bidra i arbeidet med oppdatering av yrkessykdomslisten.

Vi overlater til redaksjonskomiteen å finne den best egnede plass å sette forslaget inn.

Av Dag Einar Liland, netleder/sekretær

 


Les mer >>
Et forbedret yrkesskaderegelverk
Publisert: 15.05.2023

Arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen inviterte til samarbeid om et forbedret yrkesskaderegelverk tilpasset dagens arbeidsliv. Fra oss i A.L.F. Norge deltok Dag Einar Liland, Runar Nilsen og Jan Terje Biktjørn.

Et forbedret yrkesskaderegelverk

Arbeidsmiljøskaddes Landsforening arbeider for å ivareta interesser og rettigheter til personer med ervervet sykdommer og skader grunnet eksponering av løsemidler og andre helseskadelige stoffer i forbindelse med arbeidsmiljøet. Landsforeningen skal også ivareta interessen til de pårørende. 

Foreningen ble etablert i 1986 og er tilknyttet Norges Handikapforbund NHF. Etter lang og smertelig erfaring med arbeid for yrkesskade erfarer vi at systemet bruker store ressurser på å unngå vedtak om diagnoser forårsaket av arbeidsmiljøet. Møte med helsebyråkratiet og NAV kan ofte føles svært fornedrende med uforståelige bortforklaringer, og man befinner seg i en situasjon nærmest uten rettigheter. 

 


Les mer >>
Julehilsen
Publisert: 17.12.2023

Styret takker alle tillitsvalgte for innsatsten som dere gjør for felleskapet i lokallagene i A.L.F.

Vi ønsker dere og alle våre medlemmer og følgere en riktig god og fredelig jul.

mvh 

Styret i A.L.F. Norge


Les mer >>
Høringsuttalelse - NOU 2022:19 fra A.L.F.
Publisert: 26.06.2023

Arbeidsmiljøskaddes Landsforening takker alle som har bidratt i dette arbeid, og vi støtter innspill om at kompensasjonsordningen må realiseres så snart som mulig for at oppreisningen skal kunne komme de berørte til gode mens de fremdeles er i live. Arbeidsmiljøskaddes Landsforening har siden 2004 hatt kompensasjonsordning for oljepionerene på dagsorden.

 Vi er veldig glade for konklusjonen om at en kompensasjonsordning til de skadde oljepionerene er anbefalt av kommisjonen. Vi er imidlertid forundret over at modell 5, som inkluderer alle yrkesgrupper bare har fått oppslutning fra medlem Nilsen og Erikstein. Det vil også være en risiko for at andre arbeidere enn de som spesifikt er nevnt i de andre modellene kan ha blitt påført skade som følge av arbeidsmiljøet.


Les mer >>
Her er vi
Publisert: 21.06.2023

Vi, det er styret i A.L.F. Norge.  

Fra venstre Arne Johnny Nerdalen, Aust Agder, Siv Lisbeth Krogset, Møre og Romsdal, Dag Einar Liland, Vestland, Jan Erik Tandberg, Offshore, Eva Elisabeth Hannås, Offshore og Arild Solvang fra Aust Agder. Jan Arne Dammen, Buskerud var ikke til stede da bildet ble tatt.

Ta gjerne kontakt med oss.

Vi benytter anledningen til å ønske alle en riktig god sommer! 

 


Les mer >>
Krever millionerstatning. Les saken på NRK
Publisert: 09.06.2023

I 2021 bestemte Stortinget at de mange oljearbeiderne som ble varig syke eller fikk skader av å jobbe i Nordsjøen i den første tiden, skal få en økonomisk kompensasjon.

Oljearbeidernes organisasjon ALF Offshore krever nå at denne blir på opptil 7,7 millioner kroner, tilsvarende det Nordsjødykkerne fikk.

Samtidig pågår en full kartlegging i Kreftregisteret av helseskader oljearbeiderne fikk. Nå kontaktes 18.000 oljearbeidere som deltok i en spørreundersøkelse for 25 år siden. Les saken her


Les mer >>
Nyvalgt styre i ALF Norge
Publisert: 14.05.2023

Lørdag 13. mai 2023 holdt A.L.F. Norge årsmøte på Best Western Plus Oslo AirPort, Gardermoen. Saker som ble behandlet var årsmeldinger, årsregnskap og innkomne forslag og valg av nytt styre.

Leder ble Jan Erik Tanberg, nestleder Dag Einar Liland.

Styremedlemmer Siv Lisbeth Krogset, Arild Solvang og Arne Johnny Nerdalen.

Varamedlemmer er Jan Arne Dammen som 1.vara og Eva Elisabeth Hannås som andre

Valgkomiteen ble Leder Jan Terje Biktjørn som får med seg Torbjørn Matissen og Dagfinn Wiik.

Mer info vil komme. 

 


Les mer >>
Ny rapport indikerer alvorlig HMS-utvikling i oljebransjen
Publisert: 13.03.2023

Petroleumstilsynet offentliggjør mandag en rapport om konsekvensene av nye driftsformer i oljebransjen. Den foreløpige orienteringen Industri Energi har fått viser en alvorlig utvikling, der endringer i bransjen har fått store og alvorlige konsekvenser for HMS-arbeidet, noe forbundet lenge har advart mot.

Les mer på Industri og Energi


Les mer >>
Infomøte om NOU 2022:19
Publisert: 08.03.2023


Fredag 12. mai, dagen før årsmøtet vil det holdes et informasjonsmøte. Leder av LO Trøndelag Jon Peder Denstad og Runar Nilsen leder av A.L.F. Offshore vil fortelle om arbeidet innen komiteen som har arbeidet fram NOU 2022:19 Oljepionerene en kompensasjonsordning.

De vil også informere om arbeidet med yrkesskadeordningen og hva som er gjort så langt.


Les mer >>
Årsmøte i A.L.F. 2023
Publisert: 02.02.2023

Årsmøte i Arbeidsmiljøskaddes Landsforening 2023

Årsmøtet avholdes 13.mai 2023 på Best Western Plus Oslo Airport, Ravinevegen 11 2060 Gardemoen.

Forslag til saker som ønskes tatt opp på årsmøtet, sendes styret innen 13. mars 2023.

Mer informasjon og fullstendig sakliste vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene på vår hjemmeside www.alfnorge.no

Hilsen styret 

 


Les mer >>
Folk dør hver måned
Publisert: 12.01.2023

Like før jul kom rapporten fra kommisjonen som ble nedsatt i 2022 for å jobbe fram en kompensasjonsordning for oljepionerene. Skadene de har pådratt seg er anerkjent, nå gjenstår oppgjøret.

– Da rapporten kom, var det akkurat som om mange kilo falt av skuldrene mine, sier Bjarne Kapstad til Stavanger Aftenblad.

Jan Erik Tandberg i Arbeidsmiljøskaddes landsforening forteller om en gjennomgang som foreningen har gjort selv har gjort. Denne viser at det er mellom 300 og 400 mennesker som kan være berettiget til kompensasjon fra Staten.

– Vi har jobbet med denne saken i 18 år nå. Det haster med å få på plass en ordning nå. Vi mener at dette bør komme på plass før sommerferien. Hver eneste måned dør det mennesker som følge av skader de har pådratt seg i forbindelse med arbeid i oljeindustrien, sier Jan Erik Tandberg til Aftenbladet.


Les mer >>
Overleveringen av rapporten
Publisert: 04.01.2023

Klikk på linken og se video.

Oljepionerene forteller og se overleveringen av rapporten til ministeren. 

 


Les mer >>
Må få erstatning for helseskader, mener kommisjonen
Publisert: 15.12.2022

Denne uka overleverte leder Geir Riise utredningen til arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen:

– Jeg ser fram til å sette meg grundig inn i kommisjonens vurderinger. Det er et oppdatert kunnskapsgrunnlag om et viktig tema, sa statsråden under overrekkelsen. Disse var til stede:

Fra venstre foran: Live Merethe Solheim (Norsk Olje og Gass), Ingunn Ikdahl (Professor juridicum), Ketil Karlsen (IE), Halvor Erikstein (Safe). Bak fra venstre: Runar Nilsen (ALF Offshore), Leder Geir Riise, Alf Erling Risa (Professor Samfunnsøkonomi) Foto: Simen Gald / Arbeids- og inkluderingsdepartementet.

Last ned NOU 2022:19 Oljepionerene - en kompensasjonsordning 


Les mer >>
Les hovedpunktene i rapporten
Publisert: 15.12.2022

Her kan du lese rapporten som ble lagt fram av Geir Riise i dag under overrekkelsen til Arbeids- og inkluderingsministeren. 


Les mer >>
Forslag om en særskilt kompensasjonsordning for «oljepionerene»
Publisert: 15.12.2022

Arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen fikk overlevert NOU 2022: 19 Oljepionerene – en kompensasjonsordning.

 Kommisjonen som har vurdert en særskilt kompensasjonsordning for «oljepionerene» la fram forslaga sine for arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen 15. desember 2022. Utredningen ble overrakt statsråden av lederen av kommisjonen, Geir Riise.

 – Jeg takker kommisjonen for arbeidet og vil nå sette meg grundig inn i kunnskapsgrunnlaget og vurderingene til kommisjonen, sier arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen. 

Kommisjonen ble nedsett 3. september 2021 etter oppfordring fra Stortinget og med et omfattende mandat fra daværende Arbeids- og sosialdepartement.

 


Les mer >>
Folkehelseinstituttet anbefaler barn og voksne i risikogruppene å ta influensavaksine
Publisert: 11.11.2022

Det er to år siden sist Norge hadde en skikkelig influensasesong, men influensaen er tilbake og man forventer en epidemi denne vinteren.

De fleste tåler influensa godt, men barn og voksne med noen kroniske sykdommer eller tilstander blir oftere alvorlig syke. Disse risikogruppene bør ta vaksine mot influensa hvert år. Dette er nødvendig fordi influensaviruset endrer seg hele tiden og vaksinen tilpasses disse endringene hvert år.

Vaksinen er også anbefalt til de som bor sammen med eller er tilsvarende nære personer med svekket immunforsvar, for å redusere sannsynligheten for at de blir utsatt for smitte.

– Vi venter at virus som ikke har vært i omløp på flere år vil vende tilbake. Dette er virus som vi har lite beskyttelse mot, og da spesielt små barn. Noen barn har aldri møtt influensavirus, og har derfor heller ingen eller lite immunitet. Derfor er det viktig at barn i risikogruppene får influensavaksinen i år, sier Are Stuwitz Berg, barnelege og avdelingsdirektør for smittevern og vaksine i Folkehelseinstituttet. 


Les mer >>
Betaler den høyeste oljeprisen
Publisert: 06.11.2022

Først lenge etter at Tord H. Lillehavn og Bjarne Kapstad selv fikk kreft, innså de at sykdommen er som en epidemi blant Norges oljepionerne.

I 2007 spurte Arbeidsmiljøskaddes Landsforening (ALF) om helsetilstanden til 700 medlemmer som jobbet for Philips Petroleum i pionertiden i Nordsjøen. Over halvparten var uføretrygdet, noe de i snitt var blitt midt i 50-årene. 126 hadde fått kreft, og 136 var døde.

Det er satt ned en kommisjon som skal utarbeide en kompensasjonsordning for tidligere oljearbeidere som kan ha fått arbeidsrelaterte plager. Kommisjonen skal innen nyttår legge fram sin innstilling.

Bildet: Minnene, gode og vonde, strømmer på når Tord ser modellene av plattformene han jobbet på. 

Les saken i sin helhet på Kreftforeningen.no


Les mer >>
A.L.F. Offshore på nett
Publisert: 19.10.2022

Dersom du jobber eller har jobbet offshore så følg med på hjemmesiden til A.L.F. Offshore. Du finner dem under «Finn ditt fylkeslag» til høyre på denne siden. Lykke til. 


Les mer >>
Arbeidsmiljøskaddes Landsforening
Publisert: 18.10.2022

Arbeidsmiljøskaddes Landsforening, forkortet A.L.F.

Arbeidsmiljøskaddes Landsforening arbeider for å ivareta interesser og rettigheter til personer med ervervet sykdommer og skader grunnet eksponering av løsemidler og andre helseskadelige stoffer i forbindelse med arbeidsmiljøet.

Landsforeningen skal også ivareta interessen til de pårørende.


Les mer >>
Styremøte på Galleriet
Publisert: 17.10.2022

Pandemien er over og det er hyggelig å kunne møtes igjen. Her er Arild Solvang, Dag Einar Liland og Jan Erik Tandberg samlet til styremøte på Galleriet i Oslo mandag 17. oktober. På agendaen står bl.a. planlegging av neste årsmøtet og hjemmesiden trenger oppdatering. Foto Jan Arne Dammen 


Les mer >>
På tide med yrkesskaderegler som ivaretar arbeidsfolk.
Publisert: 18.10.2022


Mange så NRK serien «Lykkeland» i 2018.Nasjonal kontroll ble sikra over petroleumsressursene – folkets eiendom. Flere hundrepioneroljearbeidere som ble syke og uføre av kjemikalier, oljedamp og gasser i arbeid med boring, vedlikehold og produksjon i et helsefarlig arbeidsmiljø fra slutten av 1970 åra fram til 1990 tallet, ble ikke nevnt i TV-serien. Mange er døde – i ungalder, jf. «Pioneroljearbeiderne i Nordsjøen», utgitt i 2014 av Arbeidsmiljøskaddes Landsforening (A.L.F.), og i «Pioneroljearbeiderne med ødelagt helse – og møtet med systemet, erstatninger, senskader og løsemiddelskader», utgitt i 2020 av Runar Nilsen og John-Peder Denstad.
es hele artikkelen her 


Les mer >>
Oljearbeidere kjemper for erstatning
Publisert: 22.02.2021

Stortinget skal igjen drøfte de skadde oljearbeidernes sak. Samtidig har Ekofiskarbeideren Bjarne Kapstad klaget sin sak inn for Menneskerettsdomstolen i Strasbourg. I 2007 ble 700 oljearbeidere ansatt i Phillips Petroleum fra den tidlige tiden spurt om helsetilstanden de har i dag. Undersøkelsen ble gjort av Arbeidsmiljøskaddes landsforening, ALF.

- Svarene viste at 357, over halvparten, var uføretrygdede. 126 hadde fått kreft. 136 var døde, sier nestleder i ALF Offshore, Jan Terje Biktjørn til NRK. Les mer på NRK. Les også "Hendene som oljet Norge" på neste side.


Les mer >>
Styret i Arbeidsmiljøskaddes landsforening
Publisert: 28.09.2021

Hovedstyret består av:                     

                          Jan Erik Tandberg - leder 

                      Dag Einar Liland  - nestleder/sekretær

                      Arild Solvang - Økonomiansvarlig

                      Siv Lisbeth Krogset - Lokallagskontakt

                      Arne Johnny Nerdalalen - Styremedlem

                      Jan Arne Dammen - 1. Vara 

                      Eva Elisabeth Hannås - 2. Vara

Vi er spredt fra Sør til Nord - ta kontakt, vi har likepersoner og gode hjelpere over hele landet!

 


Les mer >>
Radon
Publisert: 03.12.2019

https://www.arbeidstilsynet.no/nyheter/radoneksponering-pa-arbeidsplassen/


Les mer >>
God jobb av Nidarosadvokatene!
Publisert: 20.12.2019

Så gledelig å se at det går rett vei innimellom👏
I mens vi venter på flere får vi jobbe videre, være tålmodige, og heie på hverandre!


Les mer >>