Arbeidsmiljøskaddes landsforening,( A.L.F.) stiftet 1986 som landsforening for løsemiddelskadde endret navn til dagens navn i 2002.
Publisert: 06.02.2012

A.L.F. er en partipolitisk og religiøst uavhengig interesseorganisasjon for personer med skade eller sykdom som har, eller kan mistenkes for å ha sammenheng med arbeidsmiljøforhold.
A.L.F. er landsomfattende og har Fylkeslag eller kontaktperson i alle fylker.
A.L.F. er tilsluttet Norges Handikapforbund.
A.L.F.s arbeid bygger på at alle mennesker har de samme grunnleggende behov og rettigheter, og at alle mennesker er likeverdige.

Vi i A.L.F. arbeider etter prinsipper som :Kontakt - Støtte - Mestring

"SYNDROM" vårt medlemsblad, er en viktig informasjonskilde for medlemmer, pårørende, helsepersonell og andre interesserte.

"VEIVISER" er ett hjelpemiddel for deg som:
- Arbeider med helsefarlige stoffer
- Er under utredning
- Har fått helseskade
- Er pårørende eller interessert.

A.L.F. Fylkeslag har Veiledningshjelpere som kontakter deg dersom du ønsker det.

 


Les mer >>